UP1_main UP1_tablet UP1_phone_landscape UP1_phone
UP2_main UP2_tablet UP2_phone_landscape UP2_phone
UP3_main UP3_tablet UP3_phone_landscape UP3_phone
UP4_main UP4_tablet UP4_phone_landscape UP4_phone

Izrada planova poslovanja

Izrada planova poslovanja, kratkoročnih (do godinu dana), srednjoročnih (do pet godina) i dugoročnih predstavlja složenu aktivnost tvrtke u koju treba uključiti predstavnike svih segmenata poslovanja. Planovima se definiraju ciljevi koji se žele ostvariti u određenom vremenskom razdoblju, sredstva potrebna za realizaciju postavljenih ciljeva i zadaci koji se trebaju izvršiti za njihovo postizanje. Svi navedeni elementi moraju biti mjerljivi kako bi...

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta ili ocjena situacije na tržištu je ključna za donošenje važnijih odluka o novim ulaganjima ili nastavku poslovanja u pojedinom tržišnom segmentu. Istraživanjem tržišta treba dobiti informacije koje će poslužiti za procjenu stvarne tržižne pozicije tvrtke te ocjenu prilika i opasnosti s kojima se tvrtka može suočiti u narednom razdoblju. Kako se radi o vrlo sofisticiranom i osjetljivom zadatku...

Organiziranje edukacija

Kontinuirano stjecanje znanja djelatnika je pretpostavka uspješnog poslovanja tvrtke.   Različiti vidovi cjeloživotnog obrazovanja su dostupni u ponudi obrazovnih ustanova, ali je za  edukaciju zaposlenika ponekad potrebno razviti posebne zaokružene tematske, specijalističke obrazovne cjeline prilagođene potrebama pojedinh tvrtki.    Naša savjetodavna pomoć u organiziranju edukacija obuhvaća: • izbor tema, vrste i oblika edukacije• definiranje planova, ciljeva i metoda provođenja edukacije• izbor...

Outsource management

Tvrtke u pojedinim fazama svog razvoja imaju potrebu za menadžerskim uslugama privremenog karaktera, prvenstveno usmjerenih na rješavanje jednokratnih poslovnih problema (uvođenje novih programa, vođenje investicija, restrukruriranje poslovanja, rješavanje nelikvidnosti...) čijim otklanjanjem prestaje i potreba za uslugama.  Obzirom na vremensku ograničenost potreba tvrtke, zapošljavanje novog djelatnika može biti neprihvatljiva varijanta za tvrtku i za pojedinca pa je rješenje model „outsorce management''...

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr