PS_RP_main PS_RP_tablet PS_RP_phone_landscape PS_RP_phone
PS_RP2_main PS_RP2_tablet PS_RP2_phone_landscape PS_RP2_phone
PS_RP3_main PS_RP3_tablet PS_RP3_phone_landscape PS_RP3_phone
PS_RP4_main PS_RP4_tablet PS_RP4_phone_landscape PS_RP4_phone
PS_RP5_main PS_RP5_tablet PS_RP5_phone_landscape PS_RP5_phone

Pojedina tijela države i organi jedinica lokalne i regionalne samouprave povremeno raspisuju natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje pojedinih projekata malih i srednjih poduzetnika.

Iako su ova sredstva dostupna svima, potrebno je znati kako projektnu ideju uklopiti u postavljene uvjete natječaja i osigurati administrativno ispravnu pripremu odgovarajuće dokumentacije prilikom prijave. Nakon dodjele sredstava treba dokazati namjensku upotrebu dodijeljenih sredstava (pogotovo kad se daje avans) i ispravno podnijeti izvještaj ugovornom tijelu.

Naša savjetodavna pomoć u pripremi zahtjeva za prijavu na natječaje obuhvaća:

• vođenje administrativnog postupka podnošenja zahtjeva
• pripremu dokumentacije
• koordiniranje aktivnosti za prikupljanje ponuda kao priloga zahtjevu
• izradu završnog izvještaja.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr