PS_RP_main PS_RP_tablet PS_RP_phone_landscape PS_RP_phone
PS_RP2_main PS_RP2_tablet PS_RP2_phone_landscape PS_RP2_phone
PS_RP3_main PS_RP3_tablet PS_RP3_phone_landscape PS_RP3_phone
PS_RP4_main PS_RP4_tablet PS_RP4_phone_landscape PS_RP4_phone
PS_RP5_main PS_RP5_tablet PS_RP5_phone_landscape PS_RP5_phone

U slučajevima kada financiranje investicije zahtijeva kreditiranje potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za financijsku instituciju koja će odlučivati o odobrenju vanjskog financiranja projekta.

Iako je postupak podnošenja zahtjeva u pravilu standardiziran (investicijska studija), potrebno je obaviti pripremu i uskladiti postojeću dokumentaciju sa specifičnim zahtjevima institucije, pogotovo u slučajevima kad se traže i dodatna objašnjenja za projekt.

Naša savjetodavna pomoć u izradi zahtjeva za kreditiranje obuhvaća:
• neposredno vođenje pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva. 

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr