PS_RP_main PS_RP_tablet PS_RP_phone_landscape PS_RP_phone
PS_RP2_main PS_RP2_tablet PS_RP2_phone_landscape PS_RP2_phone
PS_RP3_main PS_RP3_tablet PS_RP3_phone_landscape PS_RP3_phone
PS_RP4_main PS_RP4_tablet PS_RP4_phone_landscape PS_RP4_phone
PS_RP5_main PS_RP5_tablet PS_RP5_phone_landscape PS_RP5_phone

U slučajevima kada se traži priprema infrastrukturnih projekata koji su značajni za pojedino područje društvenog života ili pojedinu regiju, a u pravilu njihovo samofinanciranje ne postoji ili nije dovoljno da ekonomski opravda ulaganje, radi se Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi.

U njoj se procjenjuju koristi ulaganja za društvenu zajednicu, odnosno da li bi zajednici bilo bolje sa ili bez projekta odnosno da li i u kojoj mjeri projekt zahtijeva ulaganje šire društvene zajednice (sredstva poreznih obveznika). Studija se radi po strogim pravilima i kriterijima EU.     

Naša savjetodavna pomoć u izradi Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi (Cost&Benefit Analysis-CBA) obuhvaća:
• neposredno vođenje izrade Studije i analize
• definiranje koncepcije i elemenata utvrđivanja troškova i koristi.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr