PS_NF_main PS_NF_tablet PS_NF_phone_landscape PS_NF_phone

Hrvatski nacionalni programi za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, poticanje izvoza i međunarodne konkurentnosti poduzeća, razvoj proizvodnog sektora, turizma i drugih djelatnosti, obrazovanje poduzetnika i druge namjene predviđene strategijom razvoja predstavljaju značajan izvor sufinanciranja razvojnih projekata. Metodologija i procedure pripreme projekata za nacionalne potpore su slične procedurama natječaja za EU fondove pa je za povlačenje sredstava potrebno znanje i iskustvo u razradi projektne ideje i pripremi dokumentacije.

Naša savjetodavna pomoć u povlačenju nacionalnih poticajnih sredstava obuhvaća:

 • formuliranje ideje za projekt
 • izbor odgovarajućeg natječaja
 • informiranje o uvjetima raspisanog natječaja
 • pisanje projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice..)
 • organiziranje i vođenje pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj (koja uključuje i pribavljanje odgovarajućih ponuda za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)
 • izradu odgovarajućih studija (poslovni planovi i investicijski elaborati, izrada poslovnog plana, izrada studije izvodljivosti i analize troškovi i korist)
 • pripremu i podnošenju prijave na natječaj
 • neposredno vođenje provedbe projekta
 • vođenje projektinih timova
 • izradu plana, pripremu dokumentacije i provođenje postupka javne nabave (roba, usluga i radova)
 • pripremu i izradu periodičnih i završnih izvještaja o napretku projekta.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr