PS_EU1_main PS_EU1_tablet PS_EU1_phone_landscape PS_EU1_phone
PS_EU2_main PS_EU2_tablet PS_EU2_phone_landscape PS_EU2_phone
PS_EU3_main PS_EU3_tablet PS_EU3_phone_landscape PS_EU3_phone
PS_EU4_main PS_EU4_tablet PS_EU4_phone_landscape PS_EU4_phone

Pravovremena priprema projekta i pribavljanje potrebne dokumentacije je preduvjet za ispunjavanje uvjeta i rokova natječaja i uspješnost realizacije projekta pa je treba započeti prije samog raspisivanja natječaja za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Prije raspisivanja natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:

• formuliranje/izbor ideje za projekt
• izbor odgovarajućeg natječaja
• izbor partnera projekta
• priprema dokumentacije (studije, vlasništvo, projekti, dozvole)
• informiranje o rokovima raspisivanja natječaja.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr