PS_EU1_main PS_EU1_tablet PS_EU1_phone_landscape PS_EU1_phone
PS_EU2_main PS_EU2_tablet PS_EU2_phone_landscape PS_EU2_phone
PS_EU3_main PS_EU3_tablet PS_EU3_phone_landscape PS_EU3_phone
PS_EU4_main PS_EU4_tablet PS_EU4_phone_landscape PS_EU4_phone

Provedba projekta u skladu s pravilima EU garantira ostvariravnje rezultata projekta, njegovu konačnu evaluaciju i isplatu odobrenih poticajnih sredstava. Složeni postupak provedbe  zahtijeva poznavanje administrativnih procedura, financijskih pravila natječaja, postupaka javne nabave i izrade propisanih izvještaja.

Nakon sklapanja ugovora s ugovornim tijelom, u fazi profedbe projekta naša stručna pomoć obuhvaća:

• neposredno vođenje provedbe projekta
• izradu planova provedbe
• vođenje projektinih timova
• izradu detaljnog plana trošenja financijskih sredstava
• upravljanje financijskim sredstvima u skladu s planom
• izradu plana, pripremu dokumentacije i provođenje postupka javne nabave (roba, usluga i radova)
• organiziranje provedbe pojedinih aktivnosti projekta
• pripremu i izradu periodičnih i završnih izvještaja o napretku projekta. 

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr