PS_EU1_main PS_EU1_tablet PS_EU1_phone_landscape PS_EU1_phone
PS_EU2_main PS_EU2_tablet PS_EU2_phone_landscape PS_EU2_phone
PS_EU3_main PS_EU3_tablet PS_EU3_phone_landscape PS_EU3_phone
PS_EU4_main PS_EU4_tablet PS_EU4_phone_landscape PS_EU4_phone

Priprema projekta za EU fondove

Pravovremena priprema projekta i pribavljanje potrebne dokumentacije je preduvjet za ispunjavanje uvjeta i rokova natječaja i uspješnost realizacije projekta pa je treba započeti prije samog raspisivanja natječaja za povlačenje sredstava iz EU fondova. Prije raspisivanja natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:...

Izrada projekta za natječaj EU fondova

Razrada projekta, izrada natječajne dokumentacije i popunjavanje prijave za natječaj zahtijeva izuzetno dobro poznavanje europskih politika za određenu djelatnost, metodologije pripreme projekta, propisanih procedura i EU terminologije. Nakon raspisivanja/objave natječaja naša stručna pomoć obuhvaća: • informiranje o uvjetima raspisanog natječaja•...

Promocija i vidljivost projekta

Projekti koje sufinancira Europska unija sadržavaju aktivnosti promocije i vidljivosti projekta, čiji je cilj podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti. Za uspješnu promociju rezultata projekta potrebno je izraditi strategiju komunikacije kojom se...

Vođenje projekta

Provedba projekta u skladu s pravilima EU garantira ostvariravnje rezultata projekta, njegovu konačnu evaluaciju i isplatu odobrenih poticajnih sredstava. Složeni postupak provedbe  zahtijeva poznavanje administrativnih procedura, financijskih pravila natječaja, postupaka javne nabave i izrade propisanih izvještaja. Nakon sklapanja ugovora s...

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr