PROJEKT:
Opremanje proizvodnog pogona u Zagvozdu

KLIJENT:
Krah d.o.o., Vrgorac
GODINA IZRADE:
2015.
IZNOS ULAGANJA:
15.122.957,63 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Ulaganje u opremu za povećanje konkurentnosti vinarije Marlais

KLIJENT:
Obrt za uzgoj grožđa i maslina Marlais, Ponikve
GODINA IZRADE:
2015.
IZNOS ULAGANJA:
129.330,00 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Proširenje kapaciteta za proizvodnju i odležavanje vina kupnjom novih strojeva i opreme

KLIJENT:
Vinifera-Vinarija Miloš, Pelješac
GODINA IZRADE:
2015.
IZNOS ULAGANJA:
205.151,26 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Proširenje kapaciteta za preradu grožđa kupnjom novih strojeva i opreme

KLIJENT:
Vinifera-Vinarija Miloš, Pelješac
GODINA IZRADE:
2015.
IZNOS ULAGANJA:
289.281,25 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Izgradnja vinotočja-kušaonice i opremanje vinarije Matković

KLIJENT:
Ledinji pod d.o.o., Imotski
GODINA IZRADE:
2015.
IZNOS ULAGANJA:
939.361,88 kn

Opširnije...

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr