Partner za poslovnu izvrsnost

logo3D
TORA d.o.o. je konzultantska tvrtka za poslovno savjetovanje. Područje naše specijalizacije je investicijsko savjetovanje, priprema i izrada kompletne prijavne dokumentacije za osiguranje bespovratnih sredstava iz EU i nacionalnih fondova te provođenje investicijskih projekata. Pružamo i usluge izrade studija, uključujući studije izvodljivosti i analize troškova i koristi, investicijskih elaborata potrebnih za realizaciju kredita i prijava na natječaje te izrade poslovnih planova za tvrtke i poduzetnike početnike. Savjetujemo privatne poduzetnike, strane investitore i tijela regionalne i lokalne samouprave u osmišljavanju i realizaciji investicijskih projekata i poduzetničkih ideja.

Poduzetnicima pomažemo da unaprijede poslovne procese i povećaju učinkovitost poslovanja, povećaju kapacitete i iskoristivost kadrovskog i drugih potencijala, prošire asortiman proizvoda i usluga, ostvare prodor na nova tržišta, osiguraju povoljno financiranje poduzetničkih pothvata i stvore preduvjete za dugoročno održivi razvoj. Tijelima regionalne i lokalne samouprave pomažemo u valorizaciji vrijednih prirodnih i gospodarskh potencijala, osmišljavanju i razradi investicijskih programa, povlačenju bespovratnih sredstava za financiranje i provedbu infrastrukturnih projekata kojima se stvaraju preduvjeti za povećanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva, smanjenje razlika u stupnju razvijenosti lokalnih zajednica i uravnoteženi regionalni razvoj.

Uspješnom realizacijom poslovnih i razvojnih ciljeva naših klijenata stvaramo dugoročne poslovne odnose temeljene na uzajamnom povjerenju i visokim profesionalnim standardima.

 

Naša misija

Naša misija je osposobiti klijente da se uspješno prilagođavaju dinamici vanjskih promjena, maksimalizirajući efekte prilika i minimizirajući prijetne iz okruženja.

Ostvarenjem misije doprinosimo poslovnoj izvrsnosti svojih klijenata i dugoročno održivom razvoju temeljenom na inovacijama i stvaranju dodane vrijednosti za partnere i društvenu zajednicu.

Naše komparativne prednosti:
• Partnerski odnos s klijentima u ostvarenju ciljeva
• Strateški pristup rješavanju poslovnih problema i izazova
• Usmjerenost na stvaranje novih vrijednosti u poduzećima i zajednici
• Posvećenost interesima i potrebama klijenata
• Analitičnost, objektivnost i komunikativnost
• Cjenovna politika usluga prilagođena klijentima
• Članstvo u Zajednici poslovnih savjetnika HGK

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr