Profesionalni konzultanti za EU fondove

Visokoobrazovani stručnjaci tvrtke imaju dugogodišnje iskustvo i reference u obavljanju usluga poslovnog savjetovanja. Osim znanja stečenog kroz formalno obrazovanje na diplomskom i postdiplomskom studiju iz područja ekonomskih znanosti, dodatno su educirani za  pripremu i vođenje projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova, izradu investicijskih elaborata i poslovnih planova te studija izvodljivosti i analize troškova i koristi.       

Naš tim čine i pouzdani vanjski suradnici i partneri sa znanjima iz različitih područja poslovanja, koji našim klijentima mogu ponuditi rješenja iz spodručja svoje specijalnosti.  Imaju veliko iskustvo u pripremi i provedbi projekata u suradnji s javnim, privatnim i civilnim sektorom, od kojih su mnogi dobili međunarodna i regionalna priznanja kao primjeri dobre prakse i najbolji regionalni projekti, a financirani su sredstvima EU, USAID i UNDP. 

Znanje i iskustvo naših savjetnika za EU fondove i vanjskih suradnika u pripremi i provođenju projekata u različitim sektorima poslovanja i javnoj upravi pomaže našim klijentima da inoviraju poslovne procese, poboljšaju poslovnu infrastrukturu, povećaju učinkovitost poslovanja i konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te osiguraju dugoročno održivi razvoj.

Strateški pristup sagledavanju izazova i poslovnih perspektiva, analitičnost i objektivnost u ocjeni problema i prijetnji, kreativnost u predlaganju inovativnih i funkcionalnih rješenja, motiviranost i posvećenost poslu definiraju naš stil rada i garantiraju klijentima ostvarenje poslovnih i razvojnih ciljeva.

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr