Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   04.03.2021.   30.04.2021.   550.000,00 - 1.500.000,00 EUR

 

PREDMET POZIVA

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoci sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. Potpora predstavlja sredstva namijenjena za provedbu mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije javnim sredstvima proračuna Europske unije.

IZNOS POTPORE

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

a/ EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe);

b/ EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR;

c/ EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 iii više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR.

Razina potpore:

a/ za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,

b/ za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih iii prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova,

c/ za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u slučaju da Odluka o odobrenju projekta bude donesena do 15. listopada 2021. godine, primjenjivati će se uvećani intezitet potpore koji iznose:

a/ za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 70% prihvatljivih troškova,

b/ za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih iii prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 35% prihvatljivih troškova,

c/ za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 34% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prihvatljivi korisnici sredstava su poduzeća u sektoru vina (vinarije - fizičke iii pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) hr. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br.1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, organizacije proizvodača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

1. lzgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
2. kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz,
3. troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Sve aktivnosti koje su provedene nakon podnošenja prijave projekta na Javni natječaj mogu se sufinancirati, osim u slučaju projekta kojem je glavna ili jedna od aktivnosti rekonstrukcija objekta te se za takve projekte, u dijelu te aktivnosti, početak aktivnosti koje se mogu sufinancirati, računa od datuma izdavanja nalaza kontrole na terenu, a prije donošenja Odluke o odobrenju projekta. Iznimno, opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do dana podnošenja prijave.

Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine.

Troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina te parkirališta na gospodarstvu, izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja, rekonstrukcije i/ili obnove objekta vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata te prenamjene objekata u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, ili opremanja vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata, a pod uvjetom da je prezentacijski ili prodajni objekt predmet ulaganja ili je kao takav postojao i prije na lokaciji provedbc projekta te su aktivnosti uređenja okoliša usmjerene u poboljšanje funkcije prezentacijskog ili prodajnog objekta.

Troškovi proizašli temeljem sklopljenog predugovora kojim se kupuje nepokretna imovina radi poboljšanja nepokretne imovine (trošak uplaćenog predujma) mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine dana podnošenja prijave.

PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici kao preporučena pošiljka s povratnicom i naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u Javnom natječaju.

Obrasci za podnosenje prijava moraju biti popun jeni u elektroničkom obliku i dostavljeni u papirnatom obliku i na CD-u u digitalnom obliku).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04. ožujka 2021. godine i traje do 30. travnja 2021. godine.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362, 091 6222 042 i 098 477 961.

PRILOZI

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru "Ulaganja u vinarije i marketing vina" u 2021. godini s listom prihvatljivih troškova

Prijava za odobravanje ulaganja u sektoru vina (pregled potrebne dokumentacije)

 

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr