Pozivatelj:    Fond   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  28.02.2020.   30.06.2020.   550.000,00 - 1.500.000,00 EUR

 

PREDMET POZIVA

Predmet natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomo
i sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomo
i sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. Potpora predstavlja sredstva namijenjena za provedbu mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina koja se osiguravaju i ispla
uju iz prora
una Europske unije javnim sredstvima prora
una Europske unije.

IZNOS POTPORE

Maksimalni iznos potpore po projektu:

a) za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) je 1.500.000 EUR

b) za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR je 750.000 EUR

c) za velika poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više je 550.000 EUR.

RAZINA POTPORE

Razina potpore iznosi:

a) 50% ukupno prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući fizičke osobe)

b) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR

c) 24% prihvatljivih troškova za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u okviru provedbe Nacioalog programa su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjo ili prodajom vina, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača vina ili sektorske organizacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

 lzgradnja, stjecanje ili poboljšanje nepokretne imovine, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
 Kupnja iii zakup novi h strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz,
 Opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjcm nepokrelne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,
 Troškovi kupnje iii razvoja računalnih softvera i kupnjc palenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova,

Sve aktivnosti koje su provedene nakon podnošenja prijave projekta na Javni natječaj mogu se sufinancirati, osim u slučaju projekta kojem je glavna ili jedna od aktivnosti poboljšanje objekta te se za takve projekte, u dijelu te aktivnosti, po
etak aktivnosti koje se mogu sufinancirati ra
una od datuma izdavanja nalaza kontrole na terenu, a prije donošenja Odluke o odobrenju projekta. Iznimno, op
i troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u razdoblju od 1. sije
nja godine koja prethod i godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.

Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine.

Troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina te parkirališta na gospodarstvu, izgradnje pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja, rekonstrukcije i/i li obnove objekta vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata te prenamjene objekata u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, ili opremanja vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata, a pod uvjetom da je prezentacijski ili prodajni objekt predmet ulaganja ili je kao takav postojao i prije na lokaciji provedbe projekta te su aktivnosti uređenja okoliša usmjerene u poboljšanje funkcije prezentacijskog ili prodajnog objekta.

Troškovi proizašli temeljem sklopljenog predugovora kojim se kupuje nepokretna imovina radi poboljšanja nepokretne imovine (trošak upla
enog predujma) mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u razdoblju od 1. sije
nja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.

PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom iadresom Podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u Javnom natjecaju.

Obrasci za podnosenje prijava moraju biti popun jeni u elektroničkom obliku i dostavljeni u papirnatom obliku i na CD-u u digitalnom obliku).

PREDUJAM

Korisnik temeljem Odluke o odobrenju projekta može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma.

Korisniku se može isplatiti predujam do najviše 80% vrijednosti odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta.

Uz Zahtjev za isplatu predujma Korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, a minimalni rok važenja jamstva je 36 mjeseci od datuma izdavanja.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.02.2020. godine i traje do 30.06.2020. godine.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili nazovite na 021 322 365, 021322 362, 091 6222 042 ili 098 477 961.

PRILOZI

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomo i sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru "Ulaganja u vinarije i marketing vina" u 2020. godini s listom prihvatljivih troškovai sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru "Ulaganja u vinarije i marketing vina" u 2020. godini s listom prihvatljivih troškova

Prijava za odobravanje ulaganja u sektoru vina (pregled potrebne dokumentacije)

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr