Pozivatelj:    Fond   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj    13. svibnja 2019.   28. lipnja 2019.       75%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
Potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda je potpora javnim sredstvima proračuna Europske unije.

Dozvoljeni troškovi  unutar mjere Restrukturiranje su:

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar).

Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad).
Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.
Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd dužan je dostaviti identifikacijski broj ID ARKOD parcele na koju će zasaditi novi vinograd.
Podnositelj je dužan dokazati da raspolaže površinama na kojima se planira ulaganje.

Svi podaci Podnositelja koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.

IZNOS POTPORE

Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za  troškove doprinosa u naravi.
Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.
Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.
Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda).

INTENZITET POTPORE

Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za  troškove doprinosa u naravi.
Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dozvoljeni troškovi  unutar mjere Restrukturiranje su:
ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Sadni materijal svih kategorija koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.
Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne građevine i radovi.
Sve aktivnosti koje su započete prije izdavanja nalaza kontrole na terenu neće se sufinancirati, osim troškova naručivanja propisanog sadnog materijala.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje počinje teći od prvog dana objave ovog Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja od 13. svibnja 2019. i traje do 28. lipnja 2019. godine.
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.


PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365,, 091 622 2042

PDF DOKUMENTI

Javni-natjecaj_2019.pdf
Pravilnik.pdf

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr