Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   18. lipnja 2018.   29. lipnja 2020.   30.000.000,00 kn   65-85%

 

PREDMET I SVRHA POZIVA

Predmet natječaja je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda (CE oznake, EU Izjava o sukladnosti) odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.
Temeljem OPKK, iz EFRR za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 3.947.368,42 EUR bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 30.000.000,00 HRK.

IZNOS POTPORE

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu:

- najniži iznos 20.000,00 HRK
- najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

INTENZITET POTPORE

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, a iznosi:
 mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
 srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Kako bi ispunili uvjete prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom12 (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:
troškove pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
troškove transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
troškove postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Pri određivanju prihvatljivosti troškova, potrebno je uzeti u obzir Program de minimis i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka.

PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem ispunjavanja Prijavnog obrasca kroz sustav eFondovi u elektroničkom obliku.

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 18. lipnja 2018. godine u 11:00 sati.
Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani, a istim redoslijedom se i donose Odluke o financiranju, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijedloga, do iskorištenja raspoloživih sredstava.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362, 091 6222 042, 098 477 961.

PDF DOKUMENTI

Upute za prijavitelje

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr