Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
HAMAG-BICRO   ESIF   3. listopada 2016.   31. prosinca 2020.   187.000.000 kn   kamate od 0,5 do 1,5%

 

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro investicijske zajmove.

CILJ I NAMJENA PROGRAMA  

Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.

Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:
• osnivanja obrta i trgovačkih društava;
• modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
• samozapošljavanja;
• zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Namjena sredstava:

1. Osnovna sredstva

1.1.  Materijalna imovina

  • osnivačka ulaganja
  • zemljište, građevinski objekti
  • oprema i uređaji

1.2.  Nematerijalna imovina

  • razvoj proizvoda i usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize


2. Trajna obrtna sredstva

  • (maksimalno do 30% iznosa zajma).


KORISNICI ESIF MIKRO INVESTICIJSKOG ZAJMA

Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo sa registriranim subjektom malog gospodarstva.

Subjektima malog gospodarstva smatraju se:
• trgovačka društva
• obrti
• fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
• ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti koji:
  - su registrirani i obavljaju djelatnost za koju je dan zajam
  - su u privatnom vlasništvu više od 50%
  - nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
  - nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje  obveza  
  - imaju status mikro ili malog subjekta gospodarstva.


IZNOS I OTPLATA ZAJMA

Najniži iznos mikro investicijskog zajma je u kunskoj protuvrijednosti 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Najviši iznos mikro investicijskog zajma je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Rok otplate: od 1 godine do 5 godina uključujući poček
Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.
Rok korištenja mikro investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.


KAMATNA STOPA

Raspon kamatnih stopa 0,5% - 1,5% utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

Kamatne stope definirane su mjestom ulaganja odnosno jedinicom područne (regionalne) samouprave sukladno članku 34. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14 od 01.01.2015.).

Indeks razvijenosti Kamata
III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave - županija 1,5%
II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave - županija 1,0%
I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave - županija 0,5%

 

KORIŠTENJE ZAJMA

Rok korištenja mikro investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.
Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa.
HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma.


INSTRUMENTI OSIGURANJA

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmu HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.


ROK ZA PRIJAVU

Prijave se podnose od 3. listopada 2016. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.


PDF DOKUMENTI

Program ESIF mikro investicijski zajmovi

 

Za izradu projektne dokumentacije kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365,  091 622 20 42.

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr