Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja   Europski fond za regionalni razvoj   16. studenoga 2020.   25. siječnja 2021.   266.000.000,00 kn   45 - 85%

Opširnije...

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W




Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr