Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo, zaštite okoliša i energetike   EFRR
  23. svibnja 2019.   20. lipnja 2020.   350.000.000,00 kn   85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   15.07. 2019.   15.11.2019.   634.000.000,00 HRK   750.000,00 do 20.000.000,00 HRK

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   18. lipnja 2018.   29. lipnja 2020.   30.000.000,00 kn   65-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   30. listopada 2018. godine od 11:00 sati   29. lipnja 2020. godine   58.000.000,00 kn   65-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   14. svibnja  2018.   19. lipnja 2020.   38.000.000,00 kn   50.000,00 do 380.000,00 kn

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
HAMAG-BICRO   ESIF   3. listopada 2016.   31. prosinca 2020.   187.000.000 kn   kamate od 1,5 do 3,5%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
HAMAG-BICRO   ESIF   3. listopada 2016.   31. prosinca 2020.   187.000.000 kn   kamate od 0,5 do 1,5%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
HAMAG-BICRO   ESIF   3. listopada 2016.   31. prosinca 2020.   187.000.000 kn   kamate od 0,5 do 1,5%

Opširnije...

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr