Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  turizma i sporta   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   7. studenog 2022.   3. veljače 2023.   1.250.000.000,00 HRK   35-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   1. kolovoz 2022.   1. prosinac 2022.   1.900.000.000,00 HRK   35-80%

Opširnije...

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W




Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr