Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   01. srpanj 2022.   12. kolovoz 2022.   206.000.000,00 HRK   55-70%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   1. lipnja 2022..   30. lipnja 2023.   141.700.000,00 kn   85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja   Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   20. svibnja 2022.   30. lipnja 2023.   380.000.000,00 kn   45-70%%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   15. veljače  2022.   05. svibnja  2022.   147.000.000,00 kn   50%

Opširnije...

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr