Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo je poziv za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje koji bi se financirao iz REACT-EU instrumenta. Očekivani raspoloživi fond sredstava iznosi ukupno 200 milijuna eura. Prije objave Poziva najavljeno je javno savjetovanje.

Natječaj koji je sličan najavljenom bio je Poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ iz 2018. godine. Bespovratna sredstva dodjeljivala su se projektima početnih ulaganja povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diverzifikacije proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koji se nisu do sada proizvodili ili temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu. Cilj poziva bilo je jačanje regionalne konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se mogao dodijeliti pojedinom projektu iznosio je 500.000,00 HRK, dok najviša vrijednost državne potpore i potpora male vrijednosti nije mogla prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.

Intenzitet regionalne potpore (ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu) iznosio je 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Intezitet potpore za savjetodavne usluge i sudjelovanje na sajmovima je iznosio 50%, dok su potpore za usavršavanje iznosile 60-70% za srednja poduzeća i 70% za mala i mikro poduzeća.

Prihvatljivi troškovi uključivali su sljedeće:

 

a. ulaganja u materijalnu imovinu: 

  • priprema i krčenje zemljišta, građenje i rekonstrukcijuzgrada, poslovnih prostorija drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
  • održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija,
  • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva
  • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)

b. ulaganja u nematerijalnu imovinu: 

  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) 

c. savjetodavne usluge (upravljanje projektom, stručni nadzor građenja, izrada izvedbenog projekta gradnje, izrada dokumentacije za nabavu, revizija)

d. sudjelovanje na sajmovima

e. usavršavanje

f. ostalo (implementaciju sustava grijanja i hlađenja, promidžba i vidljivost, priprema dokumentacije projektnog prijedloga)

 

Ukoliko imate projekt i želite se prijaviti na natječaj slobodno nas kontaktirajte puetma telefona, maila ili zakažite sastanak.

 

Naše usluge | DNP

eu

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr